Το Ανθοπωλείο
Γάμος
Βάπτιση
Ανθοσυνθέσεις
Εποχιακά
Ημέρα Αγάπης
γκουσμάνια σε γυαλί
διακοσμημένη με χαλίκι
γκουσμάνια σε
κεραμικό βάζο
μπουκαρνέα σε κεραμικό
ορχιδέα σε γυάλινο
βάζο διακομισμένο με χαλίκι
ορχιδέα φαλένοψις σύνθεση Bαmboo
σύνθεση φυτών τιλάνσια σε γυάλινο βάζο
διακοσμημένο με χαλίκι
τιλάνσια σε γυάλινο
βάζο με ζελέ
φαλένοψις σε γυαλί
διακοσμημένη με χαλίκι
φαλένοψις σε γυαλί με ζελέ φαλένοψις σε γυάλινο
βάζο με ζελέ